KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

 Rekrutacja rok szkolny 2021/2022

Nabór do klasy łyżwiarskiej - film

Szanowni Rodzice przyszłych klas pierwszych!

ZAPRASZAMY DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

JEDYNA SZKOŁA W WOJEWÓDZTWIE KSZTAŁCĄCA ŁYŻWIARZY FIGUROWYCH

PROFIL – ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE

zajęcia realizowane wg programu edukacji wczesnoszkolnej rozszerzone o:

 • zajęcia na lodowisku
 • zajęcia rytmiczno-baletowe

 PROFIL - KLASA OGÓLNA

 • zajęcia realizowane wg programu edukacji wczesnoszkolnej

 NAUCZANIE I WYCHOWANIE

 • wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli i trenerów
 • twórcze i atrakcyjne formy pracy
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

NOWOCZESNE PRACOWNIE I ZAPLECZE SPORTOWE

 • nauka w kolorowych salach lekcyjnych
 • zajęcia w pełnowymiarowej sali gimnastycznej i sali baletowej oraz na lodowisku Bombonierka
 • nowoczesna sala komputerowa i biblioteka szkolna, dostęp do multimediów
 • plac zabaw i miejsce zabaw – Radosna Szkoła
 • boisko wielofunkcyjne

 WŁASNA KUCHANIA I JADALNIA

 ŚWIETLICA SZKOLNA – czynna w godzinach 7.00-17.00

Harmonogram rekrutacji 2021 r.

 1. 04.05.2021 r. – 02.06.2021 r. do godz. 15.00 
  (25-27.05.2021 brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem ze względu na egzamin ósmoklasisty)
   -składanie poprzez system zgłoszeń kandydatów do klas ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych oraz wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
   ZGŁOSZENIE otrzyma szkoła obwodowa, a WNIOSEK szkoła wybrana w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.
 2. 04.05.2021 r. – 28.05.2021 r. do godz. 15.00 – składanie poprzez system podań o przyjęcie kandydatów do oddziału integracyjnego lub szkoły integracyjnej.
 3. 04.05.2021 r. - 20.05.2021 r. do godz. 15.00 - składanie poprzez system wniosków o przyjęcie kandydatów do oddziałów sportowych i szkoły z oddziałami sportowymi wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Kandydaci do tych klas składają wyłącznie wnioski.
 4. 21.05.2021 r. - 24.05.2021 r.  - udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do oddziałów sportowych. Dzień i godzinę przeprowadzenia sprawdzianu określi  dyrektor szkoły.
 5. 28.05.2021 r. do godz. 12.00 -  podanie przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
 6. 07.06.2021 r. – 08.06.2021 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. 15.06.2021 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 8. 16.06.2021 r. – 21.06.2021 r. do godz. 15.00 – składanie poprzez system przez rodziców kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do danej szkoły, pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.
  Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia traktowane jest jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej szkoły.
 9. 22.06.2020 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej.

Wszystkie niezbędne informacje, w tym harmonogram i przebieg rekrutacji, znajdziecie Państwo na stronie internetowej SP 46 oraz otrzymacie podczas rozmowy telefonicznej  ( 42 637 77 32)  z pracownikiem szkoły .

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru uczniów do klas pierwszych znajdą Państwo na stronie UMŁ.
https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/Rekrutacja rok szkolny 2020/2021

Szkoła Podstawowa nr 46 w Łodzi ogłasza nabór uzupełniający dzieci do klasy pierwszej sportowej o profilu łyżwiarstwo figurowe oraz klasy ogólnodostępnej. 
Postępowanie uzupełniające

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym

Test sprawnościowy do klasy o profilu łyżwiarstwo figurowe w postępowaniu uzupełniającym będzie prowadzony 6 lipca 2020 r.  (poniedziałek) o godz. 9.00.


Szkoła Podstawowa nr 46 w Łodzi ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej sportowej o profilu łyżwiarstwo figurowe. Tworzymy uczniom warunki do łączenia treningów  odbywających się w Hali Sportowej przy ulicy Stefanowskiego 28  z realizacją zajęć w szkole. Łyżwiarstwo  sprzyja kształtowaniu takich cech motoryki jak: wytrzymałość, skoczność, gibkość czy zwinność.  Jazda na łyżwach doskonali koordynację ruchów, rozwija zmysł równowagi, a skoki i piruety wyrabiają orientację przestrzenną. Kształcenie sportowców- łyżwiarzy odbywa się pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej.  
KLASY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
1.PROFIL 
ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE
zajęcia realizowane wg programu edukacji wczesnoszkolnej rozszerzone o:
-zajęcia na lodowisku;
-zajęcia rytmiczno-baletowe
2.PROFIL - KLASA OGÓLNA
zajęcia realizowane wg programu edukacji wczesnoszkolnej
Test sprawnościowy do klasy o profilu łyżwiarstwo figurowe będzie prowadzony 22 maja 2020 r. (piątek) w godz.10.00-14.00 oraz 25 maja 2020 r. (poniedziałek) w godz. 16.00-18.00.
(godziny będą ustalane indywidualnie z rodzicami kandydatów do klasy sportowej)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ORGANIZACJI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH


Od 4 maja 2020 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, która będzie trwała do:
-29 maja 2020 r. do godz. 15.00 – do oddziałów ogólnodostępnych oraz do oddziałów integracyjnych dla kandydata bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
-21 maja 2020 r. do godz. 15.00 – do oddziałów integracyjnych dla kandydatów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i oddziałów sportowych.
 W elektronicznym naborze do klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczą szkoły publiczne prowadzone przez Miasto Łódź oraz Publiczna Szkoła Podstawowa "Mileszki".
Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:
lodz.elemento.pl
Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:
1.ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka, przyjęty jest on z urzędu. ZGŁOSZENIE należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentu do szkoły obwodowej.
2.WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
– WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentów do szkoły wybranej w I preferencji.

Harmonogram rekrutacji

 1. 04.05.2020 r. – 29.05.2020 r. do godz. 15.00 – wypełnianie ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU do klas ogólnodostępnych w elektronicznym systemie naboru, wydrukowanie i podpisanie dokumentów oraz załączenie w systemie skanu/zdjęcia wydruku ww. wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich wskazanych we wniosku szkołach.
  ZGŁOSZENIE otrzyma szkoła obwodowa, a WNIOSEK szkoła wybrana w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.
 2. 04.05.2020 r. – 21.05.2020 r. do godz. 15.00 – wypełnianie WNIOSKU do klas integracyjnych w elektronicznym systemie naboru, wydrukowanie i podpisanie oraz załączenie w systemie skanu/zdjęcia wniosku wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub oświadczenia rodziców, że dziecko jest w trakcie badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej (nr….), celem otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. 14.05.2020 r. - 21.05.2020 r. do godz. 15.00 - składanie wydrukowanych z systemu WNIOSKÓW o przyjęcie kandydatów do oddziałów sportowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

 4. 22.05.2020 r. - 25.05.2020 r.  - udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do oddziałów sportowych.

 5. 26.05.2020 r. do godz. 12.00 -  podanie przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

 6. 01.06.2020 r. – 02.06.2020 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. 09.06.2020 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na stronie internetowej szkoły.
 8. 10.06.2020 r. – 16.06.2020 r. do godz. 15.00 – załączenie w systemie skanu/zdjęcia woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany. Pobrany ze strony UMŁ dokument należy podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie.
  Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia traktowane jest jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej szkoły.
 9. 17.06.2020 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na stronie internetowej szkoły.

Wszystkie niezbędne informacje, w tym harmonogram i przebieg rekrutacji, znajdziecie Państwo na stronie internetowej SP 46 oraz otrzymacie podczas rozmowy telefonicznej  ( 42 637 77 32)  z pracownikiem szkoły .

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru uczniów do klas pierwszych znajdą Państwo na stronie UMŁ.
https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/

Zasady naboru - szczegółowe informacje

PRACUJEMY W  SYSTEMIE JEDNOZMIANOWYM
SZKOŁA ZAPEWNIA PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ PRACY 
NASZE ATUTY
-nauka w wyremontowanym budynku szkoły
i kolorowych  salach lekcyjnych
-zajęcia w pełnowymiarowej sali gimnastycznej 
-nowoczesna sala komputerowa i biblioteka szkolna, dostęp do multimediów
-ekopracownia
-plac zabaw i miejsce zabaw – „Radosna Szkoła”
-boisko wielofunkcyjne
OPIEKA
-świetlica szkolna czynna w godzinach 7. 00 - 17.00
-profesjonalny system wsparcia dla rodzin
(opieka pedagoga, psychologa, pielęgniarki szkolnej i logopedy)
-własna kuchnia, smaczne i zdrowe obiady


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej, do której został złożony wniosek o przyjęcie kandydata do pierwszej klasy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej,
do której zosta
ł
zgłoszony kandydat do klasy pierwszej