Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

 Rekrutacja rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice przyszłych klas pierwszych!

Zapraszamy do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024

Jedyna szkoła w województwie łódzkim kształcąca łyżwiarzy figurowych.

Profil - łyżwiarstwo figurowe

zajęcia realizowane wg programu edukacji wczesnoszkolnej rozszerzone o:

 • zajęcia na lodowisku
 • zajęcia rytmiczno-baletowe

 Profil - klasa ogólna

 • zajęcia realizowane wg programu edukacji wczesnoszkolnej

 Nauczanie i wychowanie

 • wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli i trenerów
 • twórcze i atrakcyjne formy pracy
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

Nowoczesne pracownie i zaplecze sportowe

 • nauka w kolorowych salach lekcyjnych
 • zajęcia w pełnowymiarowej sali gimnastycznej i sali baletowej oraz na lodowisku Bombonierka
 • nowoczesna sala komputerowa i biblioteka szkolna, dostęp do multimediów
 • boisko wielofunkcyjne

 Własna kuchnia i jadalnia

 Świetlica szkolna – czynna w godzinach 7.00-17.00

Organizacja testów sprawnościowych -18-19.05.2023 r.

Regulamin rekrutacji

Harmonogram rekrutacji 2023 r.

 1. 04.05.2023 r. – 31.05.2023 r. do godz. 15.00 
  (23-25.05.2023 brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem ze względu na egzamin ósmoklasisty)
   -składanie poprzez system zgłoszeń kandydatów do klas ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych oraz wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
   ZGŁOSZENIE otrzyma szkoła obwodowa, a WNIOSEK szkoła wybrana w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.
 2. 04.05.2023 r. – 26.05.2023 r. do godz. 15.00 – składanie poprzez system podań o przyjęcie kandydatów do oddziału integracyjnego lub szkoły integracyjnej.
 3. 04.05.2023 r. - 17.05.2023 r. do godz. 15.00 - składanie poprzez system wniosków o przyjęcie kandydatów do oddziałów sportowych i szkoły z oddziałami sportowymi wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Kandydaci do tych klas składają wyłącznie wnioski.
 4. 18.05.2023 r. - 19.05.2023 r.  - udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do oddziałów sportowych. Dzień i godzinę przeprowadzenia sprawdzianu określi  dyrektor szkoły.
 5. 22.05.2023 r. do godz. 12.00 -  podanie przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
 6. 01.06.2023 r. – 05.06.2023 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. 14.06.2023 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 8. 15.06.2023 r. – 21.06.2023 r. do godz. 15.00 – składanie poprzez system przez rodziców kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do danej szkoły, pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.
  Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia traktowane jest jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej szkoły.
 9. 26.06.2023 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej.

Wszystkie niezbędne informacje, w tym harmonogram i przebieg rekrutacji, znajdziecie Państwo na stronie internetowej SP 46 oraz otrzymacie podczas rozmowy telefonicznej  ( 42 637 77 32)  z pracownikiem szkoły .

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru uczniów do klas pierwszych znajdą Państwo na stronie UMŁ.

ORGANIZACJA TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

 1. Test będzie prowadzony 18 i 19 maja 2023 r.(czwartek, piątek) w godz.17.00-18.00.
 2. Przy przeprowadzaniu testów sprawnościowych kandydaci do klasy sportowej będą korzystać z sali gimnastycznej lub boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 46 w Łodzi.
 3. Strój sportowy ( koszulka/ bluza, spodenki/ długie spodnie dresowe, sportowe buty- nie „korki”).
 4. Przewidywany czas sprawdzianu to ok. 45 min.
 5. Kolejność zadań do wykonania:

a) skok w dal z miejsca,

b) skłon tułowia w przód,

c) pozycja – bocian,

d) wyskok dosiężny,

e) bieg na 30 metrów.