Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

 Rekrutacja rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice przyszłych klas pierwszych!

Zapraszamy do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024

Jedyna szkoła w województwie łódzkim kształcąca łyżwiarzy figurowych.

Profil - łyżwiarstwo figurowe

zajęcia realizowane wg programu edukacji wczesnoszkolnej rozszerzone o:

 • zajęcia na lodowisku
 • zajęcia rytmiczno-baletowe

 Profil - klasa ogólna

 • zajęcia realizowane wg programu edukacji wczesnoszkolnej

 Nauczanie i wychowanie

 • wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli i trenerów
 • twórcze i atrakcyjne formy pracy
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

Nowoczesne pracownie i zaplecze sportowe

 • nauka w kolorowych salach lekcyjnych
 • zajęcia w pełnowymiarowej sali gimnastycznej i sali baletowej oraz na lodowisku Bombonierka
 • nowoczesna sala komputerowa i biblioteka szkolna, dostęp do multimediów
 • boisko wielofunkcyjne

 Własna kuchnia i jadalnia

 Świetlica szkolna – czynna w godzinach 7.00-17.00

Organizacja testów sprawnościowych -18-19.05.2023 r.

Regulamin rekrutacji

Harmonogram rekrutacji 2023 r.

 1. 04.05.2023 r. – 31.05.2023 r. do godz. 15.00 
  (23-25.05.2023 brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem ze względu na egzamin ósmoklasisty)
   -składanie poprzez system zgłoszeń kandydatów do klas ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych oraz wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
   ZGŁOSZENIE otrzyma szkoła obwodowa, a WNIOSEK szkoła wybrana w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.
 2. 04.05.2023 r. – 26.05.2023 r. do godz. 15.00 – składanie poprzez system podań o przyjęcie kandydatów do oddziału integracyjnego lub szkoły integracyjnej.
 3. 04.05.2023 r. - 17.05.2023 r. do godz. 15.00 - składanie poprzez system wniosków o przyjęcie kandydatów do oddziałów sportowych i szkoły z oddziałami sportowymi wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Kandydaci do tych klas składają wyłącznie wnioski.
 4. 18.05.2023 r. - 19.05.2023 r.  - udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do oddziałów sportowych. Dzień i godzinę przeprowadzenia sprawdzianu określi  dyrektor szkoły.
 5. 22.05.2023 r. do godz. 12.00 -  podanie przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
 6. 01.06.2023 r. – 05.06.2023 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. 14.06.2023 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 8. 15.06.2023 r. – 21.06.2023 r. do godz. 15.00 – składanie poprzez system przez rodziców kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do danej szkoły, pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.
  Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia traktowane jest jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej szkoły.
 9. 26.06.2023 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej.

Wszystkie niezbędne informacje, w tym harmonogram i przebieg rekrutacji, znajdziecie Państwo na stronie internetowej SP 46 oraz otrzymacie podczas rozmowy telefonicznej  ( 42 637 77 32)  z pracownikiem szkoły .

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru uczniów do klas pierwszych znajdą Państwo na stronie UMŁ.

ORGANIZACJA TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

 1. Test będzie prowadzony 18 i 19 maja 2023 r.(czwartek, piątek) w godz.17.00-18.00.
 2. Przy przeprowadzaniu testów sprawnościowych kandydaci do klasy sportowej będą korzystać z sali gimnastycznej lub boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 46 w Łodzi.
 3. Strój sportowy ( koszulka/ bluza, spodenki/ długie spodnie dresowe, sportowe buty- nie „korki”).
 4. Przewidywany czas sprawdzianu to ok. 45 min.
 5. Kolejność zadań do wykonania:

a) skok w dal z miejsca,

b) skłon tułowia w przód,

c) pozycja – bocian,

d) wyskok dosiężny,

e) bieg na 30 metrów.