KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Po lekcjach

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2021/2022
Koła języka polskiego
Koła matematyczne
Koła języka angielskiego
Zajęcia logopedyczne
Terapia pedagogiczna
Biblioterapia
Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne
Gry i zabawy ruchowe
Zajęcia wspomagające z języka polskiego
Zajęcia wspomagające z matematyki
Zajęcia wspomagające z języka angielskiego
Zajęcia nauki języka polskiego

W naszej szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia nauki języka polskiego dla dzieci cudzoziemców jak i dzieci obywateli polskich, powracających z zagranicy. Są to wyjątkowe zajęcia, na których uczniowie bawią się językiem polskim, bo to pomaga im utrwalić poznane słowa i zagadnienia, a także zrozumieć to, co jeszcze nieznane. 

Przede wszystkim zajęcia:

 • pomagają w przezwyciężaniu trudności związanych z opanowaniem języka polskiego,
 • sprzyjają nabywaniu kompetencji językowych, umożliwiających porozumiewanie się w języku polskim przynajmniej w podstawowym zakresie,
 • wspierają wszechstronny rozwój ucznia, zwłaszcza jego naturalnych zdolności, zainteresowań i możliwości w sferach: intelektualnej, psychicznej i moralnej.

Uczniowie z klas 2 i 3 uczestniczący już w takich zajęciach są żywo zainteresowani językiem i kulturą polską, a każde zadanie/zabawa powoduje rozbudzenie w nich uczucia radości i satysfakcji z nauki języka. Wszelkiego rodzaju gry i zabawy słowne (rebusy, rozsypanki sylabowe i literowe, memo, gramatyczne i ortograficzne potyczki i inne)  wykorzystywane podczas zajęć kształcą i rozwijają w dzieciach sprawności językowe w zakresie recepcji (rozumienie ze słuchu, czytanie) i produkcji (mówienie i pisanie).
Zajęcia są ponadto fantastyczną możliwością poznania się:) Dzieci świetnie się uzupełniają i pomagają sobie wzajemnie. O czym to świadczy? Przede wszystkim o tym, że wspólna nauka przez zabawę sprzyja wzmacnianiu wiary we własne siły i możliwości.
Dla wspomnianych klas 2 i 3 dodatkowe zajęcia nauki języka polskiego prowadzi w naszej szkole p. Agnieszka Tarajkowska.

Uczniowie rozwiązują rebusy.Uczniowie układają litery.

Zajęcia z języka polskiego prowadzone są przez panią Małgorzatę Kostarską i odbywają się dwa razy w tygodniu.

Mają one na celu nie tylko wyrównywanie różnic programowych, ale pomoc dzieciom w przezwyciężeniu trudności w opanowaniu języka polskiego, zainteresowanie ich językiem i kulturą polską oraz rozbudzanie chęci porozumiewania się w języku polskim. Na zajęciach staramy się kształcić i rozwijać kompetencje komunikacyjne oraz sprawności językowe w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania, pisania i mówienia.

Dzieci uczą się porozumiewania z rówieśnikami, współpracy w grupie, środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Zajęcia wspierają również wszechstronny rozwój ucznia, zwłaszcza jego naturalne zdolności, zainteresowania i możliwości.

Uczniowie siedzą w ławkach.

Arteterapia
Arteterapia pozwala uwolnić lęk, agresję, przygnębienie i wyrazić je pośrednio – poprzez akt twórczy. Dokładnie tak też wyglądają zajęcia arteterapeutyczne z uczniami klasy 3a:
 • umożliwiają uwolnienie tłumionych emocji,
 • poprawiają komunikację między uczniami,
 • zwiększają wiarę we własne możliwości,
 • dostarczają porcji radości płynącej z tworzenia,
 • rozwijają kreatywność dziecka oraz jego zdolność empatycznego rozumienia innych.
  Ale oprócz tego uczą tolerancji i szacunku do efektów swojej pracy oraz pracy innych.
  Uczennice pokazują pomalowane dłonie.
Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 organizowane są zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania  oraz wspierające indywidualne potrzeby uczniów:

 • koła matematyczne,
 • koła polonistyczne,
 • koła edukacji polonistycznej,
 • koła edukacji matematycznej,
 • koło edukacji przyrodniczej,
 • koła języka angielskiego,
 • Szkolny Dziennikarz-zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i przedsiębiorczość ,
 • "Myślę o przyszłości"-zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • "Szkolni graficy komputerowi"- rozwijanie kompetencji cyfrowych z wykorzystaniem TIK,
 • "Mali odkrywcy przyrody"- zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie nauk przyrodniczych,
 • koło dziennikarskie z języka angielskiego i niemieckiego z wykorzystaniem TIK,
 • nauka pływania –Zatoka Sportu,
 • zajęcia łyżwiarstwa figurowego,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu matematyki i nauk technicznych z wykorzystaniem tablicy multimedialnej,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z informatyki, 
 • "Książka potrafi pomóc"-zajęcia z biblioterapii,
 • arteterapia,
 • "Nie mam czasu na nałogi, tańczę",
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie przedmiotów przyrodniczych,
 • zajęcia logopedyczne, 
 • "Dysleksja to nie problem"
 • socjoterapia,
 • terapia pedagogiczna,
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia dla obcokrajowców.

Uczniowie biorą udział w wycieczkach do kin, teatrów, zielonych szkołach, wycieczkach autokarowych.