Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Po lekcjach

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2022/2023
Koła języka polskiego
Koła matematyczne
Koła języka angielskiego
Zajęcia logopedyczne
Terapia pedagogiczna
Arteterapia
Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne
Biblioterapia
Zajęcia nauki języka polskiego dla obcokrajowców

W naszej szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia nauki języka polskiego dla dzieci cudzoziemców jak i dzieci obywateli polskich, powracających z zagranicy. Są to wyjątkowe zajęcia, na których uczniowie bawią się językiem polskim, bo to pomaga im utrwalić poznane słowa i zagadnienia, a także zrozumieć to, co jeszcze nieznane. 

Przede wszystkim zajęcia:

 • pomagają w przezwyciężaniu trudności związanych z opanowaniem języka polskiego,
 • sprzyjają nabywaniu kompetencji językowych, umożliwiających porozumiewanie się w języku polskim przynajmniej w podstawowym zakresie,
 • wspierają wszechstronny rozwój ucznia, zwłaszcza jego naturalnych zdolności, zainteresowań i możliwości w sferach: intelektualnej, psychicznej i moralnej.

Uczniowie z klas 2 i 3 uczestniczący już w takich zajęciach są żywo zainteresowani językiem i kulturą polską, a każde zadanie/zabawa powoduje rozbudzenie w nich uczucia radości i satysfakcji z nauki języka. Wszelkiego rodzaju gry i zabawy słowne (rebusy, rozsypanki sylabowe i literowe, memo, gramatyczne i ortograficzne potyczki i inne)  wykorzystywane podczas zajęć kształcą i rozwijają w dzieciach sprawności językowe w zakresie recepcji (rozumienie ze słuchu, czytanie) i produkcji (mówienie i pisanie).
Zajęcia są ponadto fantastyczną możliwością poznania się:) Dzieci świetnie się uzupełniają i pomagają sobie wzajemnie. O czym to świadczy? Przede wszystkim o tym, że wspólna nauka przez zabawę sprzyja wzmacnianiu wiary we własne siły i możliwości.
Dla wspomnianych klas 2 i 3 dodatkowe zajęcia nauki języka polskiego prowadzi w naszej szkole p. Agnieszka Tarajkowska.

Uczniowie rozwiązują rebusy.Uczniowie układają litery.

Zajęcia z języka polskiego prowadzone są przez panią Małgorzatę Kostarską i odbywają się dwa razy w tygodniu.

Mają one na celu nie tylko wyrównywanie różnic programowych, ale pomoc dzieciom w przezwyciężeniu trudności w opanowaniu języka polskiego, zainteresowanie ich językiem i kulturą polską oraz rozbudzanie chęci porozumiewania się w języku polskim. Na zajęciach staramy się kształcić i rozwijać kompetencje komunikacyjne oraz sprawności językowe w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania, pisania i mówienia.

Dzieci uczą się porozumiewania z rówieśnikami, współpracy w grupie, środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Zajęcia wspierają również wszechstronny rozwój ucznia, zwłaszcza jego naturalne zdolności, zainteresowania i możliwości.

Uczniowie siedzą w ławkach.

Arteterapia
Arteterapia pozwala uwolnić lęk, agresję, przygnębienie i wyrazić je pośrednio – poprzez akt twórczy. Dokładnie tak też wyglądają zajęcia arteterapeutyczne z uczniami klasy 3a:
 • umożliwiają uwolnienie tłumionych emocji,
 • poprawiają komunikację między uczniami,
 • zwiększają wiarę we własne możliwości,
 • dostarczają porcji radości płynącej z tworzenia,
 • rozwijają kreatywność dziecka oraz jego zdolność empatycznego rozumienia innych.
  Ale oprócz tego uczą tolerancji i szacunku do efektów swojej pracy oraz pracy innych.
  Uczennice pokazują pomalowane dłonie.