KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Aktualności

INFORMACJA NA TEMAT POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO


Zasady korzystania ze stołówki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021-deklaracja obiady


1 września 2020 r. odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Tego dnia odbędą się jedynie spotkania wychowawców ze swoimi uczniami w salach lekcyjnych. Z uwagi na reżim sanitarny zapraszamy tylko Rodziców/Opiekunów  Pierwszoklasistów ( jeden Rodzic/Opiekun). Uczniowie klas II-VIII na spotkanie z wychowawcą przychodzą sami ( bez rodziców).

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego


Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Dziś kończymy rok szkolny, który okazał się być wyjątkowym. Nikt nie spodziewał się, że zamiast tradycyjnej formy nauki zostanie wprowadzone zdalne nauczanie. Nigdy wcześniej Nauczyciele, Uczniowie , Rodzice nie brali udziału w takim wyzwaniu. Z dnia na dzień wszyscy zostaliśmy postawieni w nowej sytuacji. Wiem jednak, że ten egzamin ( bo tak możemy nazwać to, co miało miejsce) wszyscy zdali celująco. W ciągu całego roku szkolnego każdy z  nas podejmował pracę i wierzę, że każdy jest dumny z jej efektów i czuje satysfakcję. Ostatnie miesiące nie sprzyjały przeżywaniu cudownych chwil w gronie rówieśników. Mam jednak nadzieję, że z perspektywy roku oceniacie miniony czas jako cenny i ważny. Na pewno wszyscy kiedyś będziemy wspominać te wydarzenia ze wzruszeniem.

Szczególne słowa kieruję do naszych ósmoklasistów, którzy dziś po raz ostatni odwiedzili mury szkoły. Krótkie są bowiem momenty, a czas szybko ucieka. Nigdy nie będziecie wiedzieć, co Was za rogiem czeka. Nie raz i nie dwa zobaczycie tam nową drogę, nowe możliwości. Nie obawiajcie się nieznanych ścieżek, ruszajcie z głowami pełnymi marzeń i pomysłów, jak je realizować. Pamiętajcie bowiem, że jeśli potraficie o czymś marzyć, to będziecie potrafili także tego dokonać. Życzę Wam dużo radości na co dzień. Rozwijajcie swoje skrzydła każdego dnia i codziennie bądźcie po prostu dobrymi ludźmi.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Dziękuję Uczniom, którzy każdego dnia sprawiali radość nam wszystkim; Rodzicom, którzy zawsze byli gotowi wspierać szkołę i angażowali się całym sercem w działania podejmowane przez nas. Życzę wszystkim wspaniałych wakacji- przede wszystkim bezpiecznych i zdrowych, pełnych przygód, nowych znajomości. Wracajcie szczęśliwi i pełni zapału oraz chęci do podejmowania nowych wyzwań w kolejnym roku szkolnym.

                                                                                                                     DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                                    Monika Siedmiogrodzka


 

Szanowni Rodzice przyszłych klas pierwszych!

Szkoła Podstawowa nr 46 w Łodzi ogłasza nabór uzupełniający dzieci do klasy pierwszej sportowej o profilu łyżwiarstwo figurowe oraz klasy ogólnodostępnej. 
Postępowanie uzupełniające

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym

Test sprawnościowy do klasy o profilu łyżwiarstwo figurowe w postępowaniu uzupełniającym będzie prowadzony 6 lipca 2020 r.  (poniedziałek) o godz. 9.00.


Od 1 czerwca br. przywrócone zastają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz konsultacje dla klas IV-VIII. Utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej.  Będzie to kształcenie w formie stacjonarnej i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Wytyczne GIS, MZ, MEN dla szkół:

Edukacja wczesnoszkolna

Procedura organizacji bezpiecznego funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi związana z zagrożeniem COVID-19 oraz postępowanie na wypadek wystąpienia zakażenia koronawirusem znajduje się w dzienniku Librus w zakładce pliki szkoły.

Harmonogram zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych znajduje się dzienniku Librus w zakładce pliki szkoły.
Oświadczenie i deklaracja rodzica/prawnego opiekuna-klasy 1-3

Oświadczenie i deklaracja rodzica/prawnego opiekuna-konsultacje

Oświadczenie i deklaracja rodzica/prawnego opiekuna-rewalidacja


Uwaga!
Szkoła Podstawowa nr 46 w Łodzi ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej sportowej o profilu łyżwiarstwo figurowe. Tworzymy uczniom warunki do łączenia treningów  odbywających się w Hali Sportowej przy ulicy Stefanowskiego 28  z realizacją zajęć w szkole. Łyżwiarstwo  sprzyja kształtowaniu takich cech motoryki jak: wytrzymałość, skoczność, gibkość czy zwinność.  Jazda na łyżwach doskonali koordynację ruchów, rozwija zmysł równowagi, a skoki i piruety wyrabiają orientację przestrzenną. Kształcenie sportowców- łyżwiarzy odbywa się pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej.  
KLASY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
1.PROFIL 
ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE
zajęcia realizowane wg programu edukacji wczesnoszkolnej rozszerzone o:
-zajęcia na lodowisku;
-zajęcia rytmiczno-baletowe
2.PROFIL - KLASA OGÓLNA
zajęcia realizowane wg programu edukacji wczesnoszkolnej
Test sprawnościowy do klasy o profilu łyżwiarstwo figurowe będzie prowadzony 22 maja 2020 r. (piątek) w godz.10.00-14.00 oraz 25 maja 2020 r. (poniedziałek) w godz. 16.00-18.00.
(godziny będą ustalane indywidualnie z rodzicami kandydatów do klasy sportowej)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ORGANIZACJI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

Zapraszamy do obejrzenia filmu  prezentującego klasy łyżwiarskie w naszej szkole


Łódź przeciw przemocy
Epidemia koronawirusa oraz związany z nim przymus odosobnienia zintensyfikowały zjawisko przemocy domowej. Izolacja społeczna, przebywanie na niedużej powierzchni, niepewność finansowa oraz nasilający się lęk o przyszłość zdecydowanie wzmagają zjawisko. Pojawia się wiele emocji, z którymi trudno sobie poradzić. Lęk, strach, wszechobecne poczucie zagrożenia, niepewność, utrata kontroli, napięcie emocjonalne i stres wynikający z najnowszych doniesień medialnych to tylko niektóre z impulsów wywołujących agresję u osób dorosłych. Sprawcy przemocy czują się również bardziej bezkarni, bo możliwości bezpośredniej pomocy osobom doświadczającym krzywdy, są ograniczone.W związku z tym publikujemy informacje o tym jak przeciwdziałać przemocy w tym szczególnie trudnym dla wszystkich czasie: 

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/coronavirus-covid-19/lodz-przeciw-przemocy/ 

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/coronavirus-covid-19/lodz-przeciw-przemocy/ 
Dyżury specjalistów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych


Zmiana terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych


Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o naszej szkole

https://view.genial.ly/5eb11faea8079b0d8e50bc2b/presentation-sp-46-lodz-by-kmh


Informujemy, że do dnia 26 czerwca  2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym . W tym okresie nauczanie nadal  odbywać się będzie zdalnie.
Egzamin ósmoklasisty
 w szkołach  potrwa od 16 do 18 czerwca 2020 r.


SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-GRAFICZNY „Mój komiksowy (nie)przyjaciel z koronawirusem w roli głównej” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi


 Szanowni Rodzice przyszłych klas pierwszych!
Od 4 maja 2020 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, która będzie trwała do:
-29 maja 2020 r. do godz. 15.00 – do oddziałów ogólnodostępnych oraz do oddziałów integracyjnych dla kandydata bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
-21 maja 2020 r. do godz. 15.00 – do oddziałów integracyjnych dla kandydatów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i oddziałów sportowych.
 W elektronicznym naborze do klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczą szkoły publiczne prowadzone przez Miasto Łódź oraz Publiczna Szkoła Podstawowa "Mileszki".
Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:
lodz.elemento.pl
Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:
1.ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka, przyjęty jest on z urzędu. ZGŁOSZENIE należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentu do szkoły obwodowej.
2.WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
– WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentów do szkoły wybranej w I preferencji.

Harmonogram rekrutacji

 1. 04.05.2020 r. – 29.05.2020 r. do godz. 15.00 – wypełnianie ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU do klas ogólnodostępnych w elektronicznym systemie naboru, wydrukowanie i podpisanie dokumentów oraz załączenie w systemie skanu/zdjęcia wydruku ww. wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich wskazanych we wniosku szkołach.
  ZGŁOSZENIE otrzyma szkoła obwodowa, a WNIOSEK szkoła wybrana w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.
 2. 04.05.2020 r. – 21.05.2020 r. do godz. 15.00 – wypełnianie WNIOSKU do klas integracyjnych w elektronicznym systemie naboru, wydrukowanie i podpisanie oraz załączenie w systemie skanu/zdjęcia wniosku wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub oświadczenia rodziców, że dziecko jest w trakcie badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej (nr….), celem otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. 14.05.2020 r. - 21.05.2020 r. do godz. 15.00 - składanie wydrukowanych z systemu WNIOSKÓW o przyjęcie kandydatów do oddziałów sportowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

 4. 22.05.2020 r. - 25.05.2020 r.  - udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do oddziałów sportowych.

 5. 26.05.2020 r. do godz. 12.00 -  podanie przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

 6. 01.06.2020 r. – 02.06.2020 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. 09.06.2020 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na stronie internetowej szkoły.
 8. 10.06.2020 r. – 16.06.2020 r. do godz. 15.00 – załączenie w systemie skanu/zdjęcia woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany. Pobrany ze strony UMŁ dokument należy podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie.
  Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia traktowane jest jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej szkoły.
 9. 17.06.2020 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na stronie internetowej szkoły.

Wszystkie niezbędne informacje, w tym harmonogram i przebieg rekrutacji, znajdziecie Państwo na stronie internetowej SP 46 oraz otrzymacie podczas rozmowy telefonicznej  ( 42 637 77 32)  z pracownikiem szkoły .

Zasady naboru-szczegółowe informacjeZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że do dnia 26 kwietnia 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym . W tym okresie nauczanie  odbywać się będzie zdalnie.


Od  9 do 14 kwietnia br. w szkole będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. 9, 10  i 14 kwietnia br. szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych  ani zajęć świetlicowych  w formie kształcenia na odległość.


Zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi przez Premiera i Ministra Zdrowia: od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.


Uwaga!
4 maja 2020 r. zamiast, jak wcześniej planowano, 1 kwietnia rozpocznie się rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz szkół podstawowych.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie UMŁ.
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych-pozniej-niz-zwykle-id33735/2020/3/26/


Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice!!!
Z myślą o Was stworzyliśmy konto na Facebooku. W czasie edukacji on-line chcemy dzielić się z Wami naszymi inspiracjami dotyczącymi spędzania wolnego czasu w domu. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Aby nas znaleźć wystarczy wejść w link https://www.facebook.com/%C5%9Awietlica-szkolna-SP-46-w-%C5%81odzi-113979696907353/
Można się z nami kontaktować przez Office 365 lub poprzez dziennik Librus.
Pozdrawiamy: Nauczyciele świetlicy


 

Szanowni Państwo!
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze; jeśli jednak możecie Państwo pozostawić dziecko w domu, uczyńcie to!
Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół- NIE MA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH, NASTĄPI CAŁKOWITE ZAMKNIĘCIE SZKOŁY!!!!!!!! Dla uczniów jest to czas obowiązkowego przebywania w domach, unikania skupisk (komunikacja publiczna, centra handlowe, kina, teatry, ośrodki sportowe itp).
Istnieje możliwość skorzystania również z materiałów do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.
Ministerstwo Zdrowia zaleca rygorystyczne przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń.
Pełna treść komunikatu – https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. szkoła nadal będzie zamknięta. W tym okresie nauczanie  odbywać się będzie zdalnie.

Z poważaniem, Monika Siedmiogrodzka

Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Relacje z dziecięcej rewii na lodzie  "Największe hity muzyki rozrywkowej"

https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/dziecieca-rewia-z-hitami-id33450/2020/3/6/?fbclid=IwAR1z2yDyn8zw6nNjV0eJagCsSTbY_0sRc3caEb5z1RV-Tfi-PiG1dE0DuvY

http://tvtoya.pl/catchuptv/show/wydarzenia_sportSzkolny Konkurs Fotograficzny "Mój pupil w obiektywie" dla klas I-VIII


Zachęcamy do udziału.


Już wkrótce uczniowie klasy Ia rozpoczną nowe wyzwanie - wezmą udział w programie ARCHI - PRZYGODY, przygotowanym i realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.
Celem programu jest rozbudzenie wrażliwości i kreatywności oraz poznanie przez dzieci przestrzeni, w której na co dzień przebywają.
Przed klasą Ia do zrealizowania 10 scenariuszy zajęć. Część z nich może być prowadzona w domu kultury, bibliotece czy przestrzeni publicznej. Uczniowie wezmą udział w wielu interesujących warsztatach przy wykorzystaniu pomocy związanych z architekturą, w obecności i przy udziale architektów Politechniki Łódzkiej. Dzieci tworzyć będą rysunki, makiety i konstrukcje oraz zastanawiać się nad istotą światła i koloru oraz skalą i proporcjami budowli. Program uzupełnia podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
Do programu zgłosiła klasę wychowawczyni, p. Agnieszka Tarajkowska.


W związku z kontynuacją w naszej szkole programu „Chodź na łyżwy",   zapraszamy chętnych na zajęcia na lodzie i na sali. Szczególnie zapraszamy dzieci, które wcześniej brały dział w tym programie. Zajęcia prowadzą trenerzy naszej szkoły.

Celem programu jest zachęcenie dzieci do uprawiania łyżwiarstwa figurowego, umożliwienie zajęć  w mniejszych grupach treningowych, podnoszenie poziomu umiejętności łyżwiarskich, a przede wszystkim do aktywności w życiu codziennym.


Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia nasi uczniowie składają życzenia na samodzielnie przygotowanych kartkach świątecznych w programie Paint .


W okresie ferii zimowych Miasto Łódź w 46 szkołach lub placówkach oświatowych będzie realizować zajęcia zamknięte w formie półkolonii.
Wykaz organizatorów półkolonii
Regulamin rekrutacji uczestników wypoczynku zimowego  w Szkole Podstawowej nr 46 w Łodzi


Zapraszamy na zawody łyżwiarskie do Bombonierki. Nasi uczniowie - zawodnicy UKŁ SP 46  będą starowali w Zawodach Mikołajkowych 5-8.12.2019r.

Program minutowy


Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, zapraszamy do obejrzenia prezentacji, które samodzielnie przygotowali nasi uczniowie.

Miłosz Janicki klasa 6a

Zuzanna Stępień klasa 5b

Patrycja Wontor klasa 8a


"Od grosika do złotówki"

Nasza szkoła przystąpiła do projektu "Od grosika do złotówki". Udział w nim wezmą uczniowie klasy 2b. Zadania będą realizowane w okresie od grudnia 2019 do grudnia 2020. Koordynatorem działań jest p. Ania Kuzaniak. Uczniowie biorący udział w projekcie nabędą umiejętności gospodarowania pieniędzmi, wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, wykształcą umiejętność bezpiecznego zachowania się i unikania ryzyka, również w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Więcej o projekcie na stronie: https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl

 


Spotkanie z autorem

22 listopada odbędzie się w naszej szkole spotkanie autorskie z p. Waldemarem Cichoniem - pisarzem, tworzącym niezwykle popularne książki dla dzieci. Szczególną popularnością wśród młodych czytelników cieszy się seria humorystycznych opowieści o kocie o imieniu Cukierek. Zaliczają się do niej takie tytuły, jak: "Nie martw się, Cukierku!", "Gdzie jesteś, Cukierku?" oraz wpisana od 2017 roku do kanonu lektur szkolnych dla szkoły podstawowej pozycja "Cukierku, ty łobuzie!".

Osobą odpowiedzialną za organizację spotkania z naszej szkole jest pani Agnieszka Tarajkowska, a wezmą w nim udział wszyscy uczniowie edukacji wczesnoszkolnej.  Ze specjalną dedykacją będzie można tego dnia nabyć dowolną pozycję do swoich kolekcji książek dziecięcych.


Zapraszamy do przejrzenia kolejnego numeru Gazetki Szkolnej redagowanej przez naszych uczniów z Koła Dziennikarskiego pod okiem pani Karoliny Rybarczyk.

Gazetka Szkolna - listopad 2019r.

Gazetka Szkolna - luty 2019r.


Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu na Facebooku.
Znajdują się tu  relacje przedstawiające ważne wydarzenia z życia szkoły.
Strona szkoły na Facebooku znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-nr-46-w-Łodzi-2244812352229594/


#SzkołaPamięta

Nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. W ramach akcji  uporządkowaliśmy  i odwiedziliśmy groby osób zasłużonych i cenionych,  odwiedziliśmy lokalne miejsca pamięci i zgłębiliśmy  ich historię. Zapaliliśmy znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej. Wsparliśmy działania organizacji opiekujących się polskimi cmentarzami oraz zorganizowaliśmy wystawę prac plastycznych upamiętniającą ważne wydarzenia z historii naszego miasta.


Nasza świetlica bierze udział w konkursie „Się gra się ma Bezpieczny Playroom!”, organizatorem którego jest Hasbro Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Mamy szansę na przemianę świetlicy w nowoczesną i bezpieczną salę gier dla dzieci oraz wyposażenie w postaci naklejek ściennych i zestawów gier planszowych.
Każda osoba dorosła może zagłosować na naszą świetlicę do 28 listopada 2019 roku.

Istnieją dwa rodzaje głosów: głosy standardowe oraz głosy z paragonami:

 1. Głosy standardowe to głosy oddawane na Stronie Internetowej poprzez kliknięcie przycisku „Głosuj”, przy czym 1 Głos standardowy = 1 punkt w Konkursie
 2. Głosy z paragonami to głosy oddawane na Stronie Internetowej, przy czym jeden Głos z paragonem = 50 punktów w Konkursie.

 Zapraszam pod adres i zagłosowanie: https://www.siegrasiema.com/swietlice/149


W dniach 24-26.10.19r.na lodowisku Bombonierka ul. Stefanowskiego 28 odbędą się zawody - ŁÓDZKA ŁYŻWA - MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW (PÓŁNOC)
 ORGANIZATOREM jest Miejski Klub Łyżwiarski w Łodzi.
W zawodach będą startowali uczniowie naszej szkoły - zawodnicy UKŁ SP46 oraz klubów współpracujących z naszą szkołą - MKŁ i ŁTŁF.
Lista zawodników z naszej szkoły startujących na zawodach "Łódzka Łyżwa"

 Program zawodów


Nasza szkoła zgłoszona została do akcji EMPIKU "Tysiąc powodów, by czytać". 10 000 książek, które zapełnią biblioteczne półki w 10 podstawówkach to pula nagród kolejnej edycji konkursu EMPIKU.
Od 24 października do 28 listopada będzie można głosować na naszą szkołę wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Empiku. Głosować mogą wszyscy i to codziennie: rodzice i krewni uczniów naszej szkoły, ich znajomi, znajomi znajomych...lokalne społeczności oraz miłośnicy książek.
Przedostatni etap (5 grudnia) to wyłonienie zwycięskich szkół i oddanie dzieciom możliwości wyboru książek. Akcję kończy rozwiezienie 10 000 pachnących jeszcze farbą drukarską publikacji do 10 szkół - laureatów.
Koordynatorem projektu z ramienia naszej szkoły jest Pani Agnieszka Tarajkowska, która zgłosiła już naszą szkołę w akcji. Pozostaje nam tylko poczekać do 24 października i rozpocząć głosowanie. Trzymamy kciuki i wierzymy, że razem możemy zdziałać wiele.


Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy W 100 lecie polskiej flagi, która będzie wystawiona w naszej szkole przez najbliższe dwa tygodnie. Wystawę można oglądać na parterze naszej szkoły, dzięki uprzejmości Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.


Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli - 800 080 222.

Plakat


Zapraszamy 14 września 2019r. do Hali Sportowej „Bombonierka” Łódź ul. Stefanowskiego 28
godz. 14.00—16.00
na VII edycję Narodowego Dnia Sportu!
To wyjątkowy dzień w roku, aby pokazać jak wielu Polaków kocha sport i żyje aktywnie!

W programie pokazy, gry i zabawy na lodzie oraz nauka jazdy pod okiem
wysoko wykwalifikowanych trenerów łyżwiarstwa figurowego z SP 46 w Łodzi.


Szanowni Państwo,
informujemy, iż Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi  przygotował jednolity program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2019/2020. Informacja o szczegółach oferty i sposobie przystąpienia do ubezpieczenia znajduje się na stronie www.kolorowennw.pl


Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
  2 września 2019 r.
klasy I - III godz. 9.00
klasy IV - VIII godz. 10.30
Zapraszamy


Składanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium lub zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram dyżurów urzędniczychSukcesy łyżwiarzy figurowych w naszej szkoleDziecięca rewia na lodzie "Cztery pory roku" w wykonaniu uczniów i absolwentów
Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi

Relacja z rewii w TVP 3 Łódź-Łódzkie Wiadomości  Dnia

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z rewii.
Fotorelacja z wydarzenia


Informacja na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

 Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na stronie UMŁ


Olimpiada przedszkolaków

Regulamin Olimpiady

 Olimpiada dla przedszkolaków z ŁKS


Szkoła z tradycją - czyli jak to się wszystko zaczęłoSerdecznie zachęcamy do zapoznania się z gazetką szkolną „Cześć, 46!”, której autorami są uczniowie uczęszczający na koło dziennikarskie w ramach projektu „Szkoła na miarę XXI wieku”. Chcemy również zachęcić wszystkich pozostałych uczniów do wspierania działań szkolnej redakcji. Jeżeli macie jakieś pomysły, które wzbogacą treści szkolnej gazetki, redakcja zaprasza do współpracy. Swoje pomysły zgłaszajcie do nauczycielek języka polskiego.
Gazetka


Nasza szkoła uczestniczy w Projekcie „Szkoła na miarę XXI wieku”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.  Celem  Projektu jest: podniesienie poziomu kompetencji kluczowych  uczniów, wyrównanie szans edukacyjnych oraz poprawa wyników nauczania.Nasi partnerzy
Nasza szkoła w obiektywie

Kraina Lodu

19.02.2020
Kraina Lodu

Kraina Lodu

19.02.2020

Na ostatnich zajęciach z biblioterapii uczniowie klasy IVa zastanawiali się nad tym, co stałoby się z Krainą Lodu, gdyby - patrząc na nasze obecne warunki zimowe - pozbawiona była śniegu i lodu? Czy nadal nazywana byłaby Krainą Lodu czy może inaczej? Wodze dziecięcej wyobraźni nie mają końca...Dzieci z radością przyzna...