Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Biblioteka

Opiekunem biblioteki szkolnej jest pani mgr Anna Wilk, która w bieżącym roku szkolnym prowadzi koło miłośników biblioteki. Spotkania koła odbywają się w poniedziałki .
Biblioteka jest czynna:
Poniedziałek, Piątek 10.00-17.00
Wtorek 9.40-17.00
środa 10.00-15.00
Czwartek 9.40-13.20

Koło miłośników biblioteki
Koło Miłośników Biblioteki - nauczyciel prowadzący zajęcia mgr Anna Wilk, spotkania odbywają się w czytelni, sala nr 33, w poniedziałki w godz. 14.30-16.30 (okazjonalnie wyjścia i wycieczki w innych wybranych terminach). Zajęcia skierowane są do uczniów klas III - VI, którzy w szczególny sposób wykazują chęci do pracy społecznej w zakresie działalności biblioteki, zainteresowanie książkami i czytelnictwem, a także do aktywnych, chcących rozwijać swoje uzdolnienia twórcze i plastyczne, poznać inne niż szkolne biblioteki oraz muzea i różne ośrodki kultury w naszym mieście. Na zajęcia zapraszani są również uczniowie klas młodszych.

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. W wyjątkowych sytuacjach księgozbiór udostępniany jest rodzicom na podstawie kart czytelniczych uczniów na potrzeby ich dzieci.
 2. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
 3. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie, bezpiecznie i cicho, nie przeszkadzać innym, nie spożywać posiłków i napojów.
 4. Uczniowie korzystający z biblioteki obowiązani są do wykonywania poleceń bibliotekarza i dyżurnych biblioteki.
 5. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 6. Czytelnicy obowiązani są dbać o wypożyczone książki.
 7. Czytelnik może mieć jednocześnie w posiadaniu do 2 książek wypożyczonych
  z biblioteki na okres 1 miesiąca, w tym książki będące lekturami na okres 2 tygodni.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik obowiązany jest zwrócić taką samą lub inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.
 9. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także dokonać przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych książek.
 10. Czytelnikom do domu nie wypożycza się: wielkich atlasów, albumów, niektórych encyklopedii, książek unikatowych i szczególnie wartościowych, książek wydanych przed 1950 r. oraz zbiorów z czytelni.
 11. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do 10 czerwca.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot książek wypożyczonych
  z biblioteki.
 13. Biblioteka szkolna współpracuje z domami kultury, muzeami i innymi bibliotekami szkolnymi i miejskimi m.in. poprzez koordynowanie lekcji bibliotecznych.
 14. Uczniom należącym do Koła Miłośników Biblioteki i biorącym czynny udział
  w pracach bibliotecznych mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.