Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Biblioteka

Opiekunem biblioteki szkolnej jest pani mgr Anna Wilk, która w bieżącym roku szkolnym prowadzi koło miłośników biblioteki. Spotkania koła odbywają się w poniedziałki .
Biblioteka jest czynna:
Poniedziałek, Piątek 10.00-17.00
Wtorek 9.40-17.00
środa 10.00-15.00
Czwartek 9.40-13.20

Koło miłośników biblioteki
Koło Miłośników Biblioteki - nauczyciel prowadzący zajęcia mgr Anna Wilk, spotkania odbywają się w czytelni, sala nr 33, w poniedziałki w godz. 14.30-16.30 (okazjonalnie wyjścia i wycieczki w innych wybranych terminach). Zajęcia skierowane są do uczniów klas III - VI, którzy w szczególny sposób wykazują chęci do pracy społecznej w zakresie działalności biblioteki, zainteresowanie książkami i czytelnictwem, a także do aktywnych, chcących rozwijać swoje uzdolnienia twórcze i plastyczne, poznać inne niż szkolne biblioteki oraz muzea i różne ośrodki kultury w naszym mieście. Na zajęcia zapraszani są również uczniowie klas młodszych.

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. W wyjątkowych sytuacjach księgozbiór udostępniany jest rodzicom na podstawie kart czytelniczych uczniów na potrzeby ich dzieci.
 2. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
 3. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie, bezpiecznie i cicho, nie przeszkadzać innym, nie spożywać posiłków i napojów.
 4. Uczniowie korzystający z biblioteki obowiązani są do wykonywania poleceń bibliotekarza i dyżurnych biblioteki.
 5. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 6. Czytelnicy obowiązani są dbać o wypożyczone książki.
 7. Czytelnik może mieć jednocześnie w posiadaniu do 2 książek wypożyczonych
  z biblioteki na okres 1 miesiąca, w tym książki będące lekturami na okres 2 tygodni.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik obowiązany jest zwrócić taką samą lub inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.
 9. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także dokonać przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych książek.
 10. Czytelnikom do domu nie wypożycza się: wielkich atlasów, albumów, niektórych encyklopedii, książek unikatowych i szczególnie wartościowych, książek wydanych przed 1950 r. oraz zbiorów z czytelni.
 11. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do 10 czerwca.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot książek wypożyczonych
  z biblioteki.
 13. Biblioteka szkolna współpracuje z domami kultury, muzeami i innymi bibliotekami szkolnymi i miejskimi m.in. poprzez koordynowanie lekcji bibliotecznych.
 14. Uczniom należącym do Koła Miłośników Biblioteki i biorącym czynny udział
  w pracach bibliotecznych mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.