Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna obok promocji sportu i zdrowego stylu życia, jest działaniem priorytetowym w naszej szkole. Staramy się dawać dobre przykłady i na miarę swoich możliwości dbamy o zasoby przyrody m.in. poprzez następujące działania :

  • nasadzenia roślin ozdobnych wokół szkoły,
  • wymiana starego oświetlenia na nowe, energooszczędne,
  • wymiana cieknących kranów i remonty łazienek z niesprawna armatura,
  •  prowadzimy działania i akcje proekologiczne nie tylko dla naszych uczniów, ale również dla społeczności lokalnej, np. zaprzyjaźnionych przedszkoli,

dzięki udziałowi w projektach edukacyjnych i dofinansowaniu z WFOŚ i GW nasza ekopracownia nie tylko wyróżnia się walorami estetycznymi i funkcjonalnością, ale przede wszystkim daje możliwość wykorzystywania innowacyjnych i nowoczesnych metod pracy z uczniem zarówno zdolnym  jak i z uczniem z deficytami.
Większość działań z zakresu edukacji ekologicznej  w naszej szkole ma charakter cykliczny, tzn. twa w ciągu całego roku szkolnego lub powtarza się regularnie w określonym czasie.  Każde z nich jest realizowane lub koordynowane przez nauczyciela przyrody panią Grażynę Kosmala.
Do akcji całorocznych zaliczamy m.in.:

  • Selektywną zbiórkę surowców wtórnych (makulatura, plastikowe korki, płyty CD)  i odpadów toksycznych (baterie, tonery i kartridże, niesprawne telefony komórkowe). Często bierzemy udział w spontanicznych akcjach, np. „Zbieramy makulaturę z Dziennikiem Łódzkim” i charytatywnych, np. przekazujemy zebrane surowce.
  • Sprzątanie świata – akcja, która ma na celu nie tylko uporządkowanie okolicznych terenów, ale przede wszystkim rozbudzenie w uczniach odpowiedzialności za środowisko naturalne w najbliższej okolicy. Raz w roku organizujemy w szkole zbiórkę elektrośmieci.

Regularne zajęcia Koła ekologiczno-przyrodniczego, w ramach których :
uczniowie poszerzają wiedzę o zagadnienia wykraczające poza podstawę programową, aktualne problemy ekologiczne, itp.,wychodzą na ćwiczenia terenowe,
badają zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby w mieście i na terenach leśnych, porównują wyniki,  prowadzą obserwacje przyrodnicze w ekopracowni i w terenie, np. uczestniczymy w międzynarodowym projekcie naukowym , którego celem jest określenie czynników wpływających na odporność roślin na choroby,
dzięki wyposażeniu ekopracowni w profesjonalny sprzęt do pomiaru składników pogody prowadzą systematyczny monitoring przyrodniczy, wykonują  doświadczenia przyrodnicze w szkole lub korzystając z zasobów platformy edukacyjnej Eduscience obserwują doświadczenia on-line, transmisje z innych szkoł bądź prelekcje z PAN.
Działania cykliczne: