Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna obok promocji sportu i zdrowego stylu życia, jest działaniem priorytetowym w naszej szkole. Staramy się dawać dobre przykłady i na miarę swoich możliwości dbamy o zasoby przyrody m.in. poprzez następujące działania :

  • nasadzenia roślin ozdobnych wokół szkoły,
  • wymiana starego oświetlenia na nowe, energooszczędne,
  • wymiana cieknących kranów i remonty łazienek z niesprawna armatura,
  •  prowadzimy działania i akcje proekologiczne nie tylko dla naszych uczniów, ale również dla społeczności lokalnej, np. zaprzyjaźnionych przedszkoli,

dzięki udziałowi w projektach edukacyjnych i dofinansowaniu z WFOŚ i GW nasza ekopracownia nie tylko wyróżnia się walorami estetycznymi i funkcjonalnością, ale przede wszystkim daje możliwość wykorzystywania innowacyjnych i nowoczesnych metod pracy z uczniem zarówno zdolnym  jak i z uczniem z deficytami.
Większość działań z zakresu edukacji ekologicznej  w naszej szkole ma charakter cykliczny, tzn. twa w ciągu całego roku szkolnego lub powtarza się regularnie w określonym czasie.  Każde z nich jest realizowane lub koordynowane przez nauczyciela przyrody panią Grażynę Kosmala.
Do akcji całorocznych zaliczamy m.in.:

  • Selektywną zbiórkę surowców wtórnych (makulatura, plastikowe korki, płyty CD)  i odpadów toksycznych (baterie, tonery i kartridże, niesprawne telefony komórkowe). Często bierzemy udział w spontanicznych akcjach, np. „Zbieramy makulaturę z Dziennikiem Łódzkim” i charytatywnych, np. przekazujemy zebrane surowce.
  • Sprzątanie świata – akcja, która ma na celu nie tylko uporządkowanie okolicznych terenów, ale przede wszystkim rozbudzenie w uczniach odpowiedzialności za środowisko naturalne w najbliższej okolicy. Raz w roku organizujemy w szkole zbiórkę elektrośmieci.

Regularne zajęcia Koła ekologiczno-przyrodniczego, w ramach których :
uczniowie poszerzają wiedzę o zagadnienia wykraczające poza podstawę programową, aktualne problemy ekologiczne, itp.,wychodzą na ćwiczenia terenowe,
badają zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby w mieście i na terenach leśnych, porównują wyniki,  prowadzą obserwacje przyrodnicze w ekopracowni i w terenie, np. uczestniczymy w międzynarodowym projekcie naukowym , którego celem jest określenie czynników wpływających na odporność roślin na choroby,
dzięki wyposażeniu ekopracowni w profesjonalny sprzęt do pomiaru składników pogody prowadzą systematyczny monitoring przyrodniczy, wykonują  doświadczenia przyrodnicze w szkole lub korzystając z zasobów platformy edukacyjnej Eduscience obserwują doświadczenia on-line, transmisje z innych szkoł bądź prelekcje z PAN.
Działania cykliczne: