KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Aktualności

ZAPRASZAMY DO KLASY ŁYŻWIARSKIEJ I KLASY OGÓLNEJ

Wizytówką naszej szkoły jest łyżwiarstwo figurowe. Nasi uczniowie to zawodnicy, którzy na swoim koncie mają ogólnopolskie sukcesy, w kategorii solistów oraz par tanecznych. Zajęcia na lodowisku  prowadzą znakomici trenerzy, którzy są absolwentami naszej szkoły i wcześniej, jako zawodnicy, brali udział w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Od kilku lat przygotowujemy Dziecięcą Rewię na Lodzie, na którą zapraszamy władze i mieszkańców miasta.

Naszą pasją jest sport !

Szanowni Rodzice przyszłych klas pierwszych!

ZAPRASZAMY DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

PROFIL – ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE

zajęcia realizowane wg programu edukacji wczesnoszkolnej rozszerzone o:

 • zajęcia na lodowisku
 • zajęcia rytmiczno-baletowe

 PROFIL - KLASA OGÓLNA

 • zajęcia realizowane wg programu edukacji wczesnoszkolnej

 NAUCZANIE I WYCHOWANIE

 • wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli i trenerów
 • twórcze i atrakcyjne formy pracy
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

NOWOCZESNE PRACOWNIE I ZAPLECZE SPORTOWE

 • nauka w kolorowych salach lekcyjnych
 • zajęcia w pełnowymiarowej sali gimnastycznej i sali baletowej oraz na lodowisku Bombonierka
 • nowoczesna sala komputerowa i biblioteka szkolna, dostęp do multimediów
 • plac zabaw i miejsce zabaw – Radosna Szkoła
 • boisko wielofunkcyjne

 WŁASNA KUCHNIA I JADALNIA

 ŚWIETLICA SZKOLNA – czynna w godzinach 7.00-17.00


Nasza szkoła to miejsce, w którym znajdziecie przyjaciół i pomoc w realizacji swoich marzeń. To miejsce, w którym uczniowie mogą odkrywać, a przede wszystkim rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Dzieje się tak dzięki bogatej, różnorodnej i oryginalnej ofercie edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej. Stawiamy na edukację na wysokim poziomie. Jest ona możliwa dzięki profesjonalnej,  wykwalifikowanej kadrze, dobrze wyposażonym pracowniom oraz licznym innowacjom w zakresie edukacyjnym. Ważne są dla nas bezpieczeństwo, edukacja i opieka zdrowotna, psychologiczno- pedagogiczna oraz wszechstronny rozwój młodego człowieka.

W klasach I-III szczególnie dbamy o wszechstronny rozwój dziecka. Rozwijamy kluczowe umiejętności proponując jednocześnie rozwój kompetencji z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych z obszaru oprogramowania, kodowania, robotyki. Chcemy, aby dzieci czuły się w naszej szkole bezpiecznie, aby mogły odkrywać i rozwijać swoje pasje i zainteresowania, aby uczyły się pokonywać bariery i trudności.
Prezentacja edukacji wczesnoszkolnej

Lekcje języka ojczystego to czas spędzony na kreatywnym działaniu, wyrabianiu wrażliwości na piękno języka, poznawaniu literatury polskiej i światowej, czy realizowaniu wdrażanych innowacji. Każdy może realizować swoje pasje dziennikarskie redagując szkolną gazetkę.
Prezentacja nauczania języka polskiego

U nas matematyka nie jest nudna! Nasi uczniowie biorą udział w ciekawych akcjach i konkursach z matematyką w tle oraz przeprowadzają doświadczenia na lekcjach fizyki. Zobaczcie jakie!
Prezentacja przedmiotów ścisłych

W kreatywny sposób, z wykorzystaniem nowatorskich form i metod pracy, poznajemy historię polską i powszechną, pamiętając na co dzień o wychowaniu patriotycznym, bowiem   pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przyszłości.
Prezentacja edukacji historycznej

Do dyspozycji wszystkich klas jest pracownia komputerowa w pełni wyposażona w 2019 roku w nowy sprzęt z funduszy pochodzących  z unijnego projektu "Szkoła na miarę XXI wieku". Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc również w Informatycznych Konkursach Ogólnopolskich i biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez Politechnikę Łódzką.
Prezentacja edukacji informatycznej

Zajęcia przyrodnicze w naszej szkole odbywają się w pięknie wyremontowanej i doskonale wyposażonej ekopracowni. Bogata baza pomocy dydaktycznych, zarówno do pracy stacjonarnej, laboratoryjnej i zajęć terenowych, umożliwia prowadzenie efektywnych i ciekawych zajęć, a dzięki różnorodnym narzędziom TIK możemy współpracować on-line z innymi szkołami i instytucjami naukowymi, np. PAN w Warszawie.
Prezentacja przedmiotów przyrodniczych - ekologii, przyrody, chemii

W naszej szkole dzieci uczą się języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie klas starszych od kilku lat uczestniczą w wymianie międzynarodowej, spędzając tydzień w ośrodku spotkań międzynarodowych. Naszym partnerem jest szkoła z Berlina. Od trzech lat do naszych spotkań dołączyła również młodzież z Kaliningradu.- to wspaniały sposób nie tylko na naukę języka, ale poznanie zwyczajów, tradycji, kultury innych (sąsiednich) krajów.
Prezentacja edukacji językowej w klasach młodszych

Wymiana międzynarodowa

Zapraszamy do obejrzenia naszych twórczych aktywności plastyczno-muzycznych w klasach 4-7.
Prezentacja przedmiotów artystycznych

Lekcje religii i etyki to możliwość poznania i zgłębienia wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich pozwalających lepiej zrozumieć  otaczający świat, siebie i drugiego człowieka.
Wychowanie do wartości chrześcijańskich

Prezentacja etyki

Talenty sportowe można w naszej szkole rozwijać w różnych dyscyplinach. W ramach wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć sportowych w szkole odbywają się zajęcia lekkoatletyki, gimnastyki oraz sportowych gier zespołowych, takich jak: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna i unihokej. Dzieci mają również okazję uczestniczyć w zajęciach nauki i doskonalenia pływania. Mamy wspaniałe osiągnięcia w wielu dyscyplinach!
Wychowanie fizyczne

Zapraszamy do szkolnej biblioteki – wśród bogatego księgozbioru, każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego do czytania. Na chętnych czekają różnorodne zajęcia czytelnicze i możliwość poznawania interesujących miejsc, ludzi działając w Kole Miłośników Biblioteki.
Biblioteka

Zapraszamy do świetlicy! – miejsca, w którym można się zrelaksować, pobawić, rozwijać kreatywność w różnych dziedzinach, grać i ciekawie spędzić czas ucząc się słuchać i współpracować z drugim człowiekiem. Zobaczcie, jakie jeszcze atrakcje czekają  na dzieci każdego dnia…
Świetlica

Promocja Zdrowia jest jednym z najważniejszych działań naszej szkoły, wszak jesteśmy szkołą z klasami sportowymi. Tworzymy środowisko sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników naszej szkoły. Mamy Wojewódzkie Certyfikaty Szkół Promujących Zdrowie.
Promocja Zdrowia


Harmonogram rekrutacji 2021 r.

 1. 04.05.2021 r. – 02.06.2021 r. do godz. 15.00 
  (25-27.05.2021 brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem ze względu na egzamin ósmoklasisty)
   -składanie poprzez system zgłoszeń kandydatów do klas ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych oraz wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
   ZGŁOSZENIE otrzyma szkoła obwodowa, a WNIOSEK szkoła wybrana w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.
 2. 04.05.2021 r. – 28.05.2021 r. do godz. 15.00 – składanie poprzez system podań o przyjęcie kandydatów do oddziału integracyjnego lub szkoły integracyjnej.
 3. 04.05.2021 r. - 20.05.2021 r. do godz. 15.00 - składanie poprzez system wniosków o przyjęcie kandydatów do oddziałów sportowych i szkoły z oddziałami sportowymi wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Kandydaci do tych klas składają wyłącznie wnioski.
 4. 21.05.2021 r. - 24.05.2021 r.  - udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do oddziałów sportowych. Dzień i godzinę przeprowadzenia sprawdzianu określi  dyrektor szkoły.
 5. 28.05.2021 r. do godz. 12.00 -  podanie przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
 6. 07.06.2021 r. – 08.06.2021 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. 15.06.2021 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 8. 16.06.2021 r. – 21.06.2021 r. do godz. 15.00 – składanie poprzez system przez rodziców kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do danej szkoły, pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.
  Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia traktowane jest jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej szkoły.
 9. 22.06.2020 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej.

Wszystkie niezbędne informacje, w tym harmonogram i przebieg rekrutacji, znajdziecie Państwo na stronie internetowej SP 46 oraz otrzymacie podczas rozmowy telefonicznej  ( 42 637 77 32)  z pracownikiem szkoły .

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru uczniów do klas pierwszych znajdą Państwo na stronie UMŁ.
https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/

 Uczniowie i absolwenci naszej szkoły podczas finału rewii w 2020 r.


TYDZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU


PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty

Wynik postępowania z wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej  pracownicze plany kapitałowe


Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III rozpoczynają  naukę stacjonarną w szkole. Zajęcia będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego według planu lekcji, który znajduje się w dzienniku elektronicznym Librus.   
Wytyczne MEN, MZ  i GIS dotyczące zasad organizacji zajęć stacjonarnych


Jasełka 2020

Serdecznie dziękujemy twórcom  Jasełek na lodzie : pani dyrektor Monice Siedmiogrodzkiej, uczniom klas VIA i IVA , siostrze Justynie, pani Urszuli Matyśkiewicz – Jaworskiej, pani Monice Gąsior, pani Beacie Oziębale oraz panu Piotrowi Mazurkowi za trud włożony w powstanie tego pięknego spektaklu.

                                                                         Uczniowie i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi


Zachęcamy do wzięcia udziału w 50.Plebiscycie Sportowym Dziennika Łódzkiego. W tym roku głosujemy na naszego nauczyciela-trenera łyżwiarstwa figurowego p.Urszulę Matyśkiewicz-Jaworską. Poniżej link do strony z głosowaniem.

https://dzienniklodzki.pl/glosuj-na-najpopularniejszych-sportowcow-trenerow-druzyny-i-dzialaczy-sportowych-dekady-oraz-na-sportowe-talenty-roku/ar/c2-15315222


 
Sukcesy naszych uczniów w Mistrzostwach Polski młodzików i juniorów młodszych

Na zdjęciu: Weronika Bednarek kl.7a, Sirine Bougabrine kl.6a, Jakub Romanowski kl.6b, Patrycja Tacij kl.4a, Dawid Kamiński kl.6a


Uczniowie naszej szkoły jak co roku wzięli udział w Zawodach Mikołajkowych. Była to już XIV edycja tych zawodów. Na zdjęciach Iza Stolarczyk i Wanda Kędzierska klasa 4a, Jan Gułaj klasa 6b, Zosia Woyton-Zapart klasa 6a.


Konkurs na stanowisko głównego księgowego został rozstrzygnięty.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie BIP.


Nasza szkoła przystąpiła do projektu ,,Zdalna Szkoła+ -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej". To projekt realizowany przez Urząd Miasta Łodzi, dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie UMŁ.


Udane występy naszych uczniów i absolwentów w Cieszynie

Na zdjęciach: Jan Gułaj kl.6b, Zofia Popiel kl.4a, Wiktoria Pacha -absolwentka
Nasza absolwentka Laura Szczęsna zdobyła tytuł Mistrza Polski Młodzieżowców. Gratulujemy!
Wyniki zawodów znajdują się w zakładce wydarzenia. 


 Kolejny sukces naszej szkoły

Jan Gułaj zdobył 1. miejsce i tytuł MISTRZA POLSKI w klasie srebrnej w łyżwiarstwie figurowym.

Więcej informacji na temat sukcesów naszych zawodników znajduje się w zakładkach łyżwiarstwo i wydarzenia.


W naszej szkole na rok szkolny 2020/2021 wprowadzona została Innowacja Pedagogiczna "Czytam z klasą lekturki spod chmurki". O projekcie słyszeliśmy już w ubiegłym roku szkolnym, realizowała go wtedy ze swoją klasą p. Agnieszka Tarajkowska.
Jest to tym razem projekt międzynarodowy - projekt autorstwa Honoraty Szaneckiej - upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.
Innowacja prowadzona będzie przez wychowawców poszczególnych klas z poziomu I-III: p. Agnieszkę Tarajkowską, p. Sylwię Krajewską i p. Urszulę Walewską - zajęcia innowacyjne wychowawcy prowadzić będą ze swoimi klasami.
Innowacja będzie realizowana również w świetlicy szkolnej przez nauczycieli: p. Łucję Skorasińską - Maślankę, p. Małgorzatę Kubacką oraz Joannę Agatkę.
Innowacja nastawiona jest na kwestię ekologiczną, tak więc przy wyborze lektur nauczyciele skupiają się na zagadnieniach pokroju ekologii i przyrody w wąskim bądź szerszym znaczeniu. Zachęcamy do obserwowania wydarzeń szkoły, z pewnością pojawiać się będą fotorelacje z realizacji poszczególnych modułów innowacji w danych klasach oraz świetlicy.


Nasi łyżwiarze po raz kolejny na podium w zawodach w łyżwiarstwie figurowym - MMM Północy, Memoriał Marii Olszewskiej-Lelonkiewicz

Więcej informacji na temat  zawodów znajduje się w zakładkach wydarzenia i łyżwiarstwo. 

Na zdjęciach: Jan Gułaj kl. 6b,Bartłomiej Stasiak kl. 6a, Sirine Bougabrine kl. 6a,
Jakub Romanowski kl. 6B, Izabela Stolarczyk kl. 4a, Wanda Kędzierska kl. 4a


Łódź przeciw przemocy
Epidemia koronawirusa oraz związany z nim przymus odosobnienia zintensyfikowały zjawisko przemocy domowej. Izolacja społeczna, przebywanie na niedużej powierzchni, niepewność finansowa oraz nasilający się lęk o przyszłość zdecydowanie wzmagają zjawisko. Pojawia się wiele emocji, z którymi trudno sobie poradzić. Lęk, strach, wszechobecne poczucie zagrożenia, niepewność, utrata kontroli, napięcie emocjonalne i stres wynikający z najnowszych doniesień medialnych to tylko niektóre z impulsów wywołujących agresję u osób dorosłych. Sprawcy przemocy czują się również bardziej bezkarni, bo możliwości bezpośredniej pomocy osobom doświadczającym krzywdy, są ograniczone.W związku z tym publikujemy informacje o tym jak przeciwdziałać przemocy w tym szczególnie trudnym dla wszystkich czasie: 

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/coronavirus-covid-19/lodz-przeciw-przemocy/
 https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/coronavirus-covid-19/lodz-przeciw-przemocy/

Dyżury specjalistów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych


Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli - 800 080 222.


Nasi partnerzy
Nasza szkoła w obiektywie