Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja / Набір учнів

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice przyszłych klas pierwszych!

Zapraszamy do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024

Jedyna szkoła w województwie łódzkim kształcąca łyżwiarzy figurowych.

Profil - łyżwiarstwo figurowe

zajęcia realizowane wg programu edukacji wczesnoszkolnej rozszerzone o:

 • zajęcia na lodowisku
 • zajęcia rytmiczno-baletowe

 Profil - klasa ogólna

 • zajęcia realizowane wg programu edukacji wczesnoszkolnej

 Nauczanie i wychowanie

 • wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli i trenerów
 • twórcze i atrakcyjne formy pracy
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

Nowoczesne pracownie i zaplecze sportowe

 • nauka w kolorowych salach lekcyjnych
 • zajęcia w pełnowymiarowej sali gimnastycznej i sali baletowej oraz na lodowisku Bombonierka
 • nowoczesna sala komputerowa i biblioteka szkolna, dostęp do multimediów
 • boisko wielofunkcyjne

 Własna kuchnia i jadalnia

 Świetlica szkolna – czynna w godzinach 7.00-17.00

Organizacja testów sprawnościowych -18-19.05.2023 r.

Harmonogram rekrutacji 2023 r.

 1. 04.05.2023 r. – 31.05.2023 r. do godz. 15.00 
  (23-25.05.2023 brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem ze względu na egzamin ósmoklasisty)
   -składanie poprzez system zgłoszeń kandydatów do klas ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych oraz wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
   ZGŁOSZENIE otrzyma szkoła obwodowa, a WNIOSEK szkoła wybrana w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.
 2. 04.05.2023 r. – 26.05.2023 r. do godz. 15.00 – składanie poprzez system podań o przyjęcie kandydatów do oddziału integracyjnego lub szkoły integracyjnej.
 3. 04.05.2023 r. - 17.05.2023 r. do godz. 15.00 - składanie poprzez system wniosków o przyjęcie kandydatów do oddziałów sportowych i szkoły z oddziałami sportowymi wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Kandydaci do tych klas składają wyłącznie wnioski.
 4. 18.05.2023 r. - 19.05.2023 r.  - udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do oddziałów sportowych. Dzień i godzinę przeprowadzenia sprawdzianu określi  dyrektor szkoły.
 5. 22.05.2023 r. do godz. 12.00 -  podanie przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
 6. 01.06.2023 r. – 05.06.2023 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. 14.06.2023 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 8. 15.06.2023 r. – 21.06.2023 r. do godz. 15.00 – składanie poprzez system przez rodziców kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do danej szkoły, pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.
  Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia traktowane jest jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej szkoły.
 9. 26.06.2023 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej.

Wszystkie niezbędne informacje, w tym harmonogram i przebieg rekrutacji, znajdziecie Państwo na stronie internetowej SP 46 oraz otrzymacie podczas rozmowy telefonicznej  ( 42 637 77 32)  z pracownikiem szkoły .

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru uczniów do klas pierwszych znajdą Państwo na stronie UMŁ.

ORGANIZACJA TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

 1. Test będzie prowadzony 18 i 19 maja 2023 r.(czwartek, piątek) w godz.17.00-18.00.
 2. Przy przeprowadzaniu testów sprawnościowych kandydaci do klasy sportowej będą korzystać z sali gimnastycznej lub boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 46 w Łodzi.
 3. Strój sportowy ( koszulka/ bluza, spodenki/ długie spodnie dresowe, sportowe buty- nie „korki”).
 4. Przewidywany czas sprawdzianu to ok. 45 min.
 5. Kolejność zadań do wykonania:

a) skok w dal z miejsca,

b) skłon tułowia w przód,

c) pozycja – bocian,

d) wyskok dosiężny,

e) bieg na 30 metrów.

     

Набір на 2023/2024 навчальний рік

Набір навчальний рік 2023/2024

Шановні батьки майбутніх першокласників!

Запрошуємо на перші заняття у 2023/2024 навчальному році

Єдина школа в Лодзькому воєводстві, яка навчає фігуристів.

Профіль - фігурне катання

заняття, які проводяться за програмою дошкільної освіти, розширеною:

заходи на ковзанці
заняття ритмікою та балетом
Профіль - загальний клас

заходи, що проводяться за програмою дошкільної освіти
Навчання і виховання

висококваліфікований склад викладачів та тренерів
креативні та привабливі форми роботи
широкий спектр позакласних заходів
Сучасні студії та спортивні споруди

навчання в барвистих класах
заняття в повноформатному спортивно-балетному залі та на ковзанці «Бомбоньєрка».
сучасний комп’ютерний кабінет та шкільна бібліотека, доступ до мультимедіа
багатофункціональний спортивний майданчик
Власна кухня та їдальня

Загальна кімната школи - працює з 7.00 до 17.00

Організація фітнес-тестів -18-19.05.2023р.

Графік прийому на роботу 2023 рік

4 травня 2023 - 31 травня 2023 до 15.00
(23-25 ​​травня 2023 року неможливо зв'язатися з адміністратором школи через іспит для восьмикласників)
-подання заяв через систему кандидатів до масових класів початкових шкіл та заяв про зарахування кандидатів до масових класів початкових шкіл з-за меж району разом з документами, що підтверджують виконання критеріїв, врахованих у процедурі набору.
ЗАЯВУ отримає районна школа, а ЗАЯВУ отримає школа, вибрана в першому варіанті, разом з документами, які підтверджують відповідність критеріям у всіх початкових школах, вибраних у наступних параметрах.
4 травня 2023 - 26 травня 2023 до 15.00 - подання заяв через систему для вступу кандидатів на інтеграційне відділення чи інтеграційну школу.
4 травня 2023 р. - 17 травня 2023 р. до 15.00 - подання через систему заяв для вступу на спортивні відділення та школи зі спортивними відділеннями разом з документами, що підтверджують виконання критеріїв. Кандидати на ці класи подають лише заявки.
18.05.2023 - 19.05.2023 - участь кандидатів у ЗНО з фізичної підготовки для спортивних відділень. День і час проведення контрольної роботи визначає директор школи.
22 травня 2023 року до 12.00 – оголошення призовними комісіями списку кандидатів, які отримали позитивні результати перевірки фізичної підготовки.
06.01.2023 - 06.05.2023 - перевірка шкільними приймальними комісіями заяв та документів, що підтверджують відповідність кандидата умовам або критеріям, які враховуються під час процедури набору.
14 червня 2023 року до 12.00 - приймальні комісії школи оприлюднюють списки кандидатів, які пройшли та не пройшли.
15 червня 2023 - 21 червня 2023 до 15.00 - батьки кандидатів з-за меж округу, які відповідають вимогам даної школи, подають письмові заяви, які підтверджують їх бажання бути зарахованими через систему.
Непідтвердження бажання прийняти у встановлений термін розглядається як відмова кандидата від вступу до даного навчального закладу.
26 червня 2023 року до 12.00 - приймальні комісії школи оприлюднюють списки зарахованих і не зарахованих до позарайонної школи.
Всю необхідну інформацію, в тому числі графік і хід набору, можна знайти на сайті СП 46 і отримати під час телефонної розмови (42 637 77 32) з працівником школи.

Детальну інформацію про правила набору учнів до першого класу можна знайти на сайті міста Лодзь.

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІТНЕС-ТЕСТІВ

Тестування проводитиметься 18 та 19 травня 2023 року (четвер, п’ятниця) з 17.00-18.00.
Під час проведення фітнес-тестів кандидати до спортивного класу користуватимуться спортзалом або шкільним майданчиком початкової школи № 46 у Лодзі.
Спортивний костюм (футболка/світшот, шорти/довгі спортивні штани, спортивне взуття - не "пробки").
Очікуваний час тесту – приблизно 45 хвилин.
Послідовність виконання завдань:
а) стрибки в довжину з місця

б) нахил тулуба вперед,

в) посада - лелека,

г) стрибки у висоту,

д) біг на 30 метрів.