Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Język polski jako obcy

W naszej szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia nauki języka polskiego dla dzieci cudzoziemców jak i dzieci obywateli polskich, powracających z zagranicy. Są to wyjątkowe zajęcia, na których uczniowie bawią się językiem polskim, bo to pomaga im utrwalić poznane słowa i zagadnienia, a także zrozumieć to, co jeszcze nieznane. 
Przede wszystkim zajęcia:
- pomagają w przezwyciężaniu trudności związanych z opanowaniem języka polskiego,
- sprzyjają nabywaniu kompetencji językowych, umożliwiających porozumiewanie się w języku polskim przynajmniej w podstawowym zakresie,
- wspierają wszechstronny rozwój ucznia, zwłaszcza jego naturalnych zdolności, zainteresowań i możliwości w sferach: intelektualnej, psychicznej i moralnej.

Uczniowie z klas 2 i 3 uczestniczący już w takich zajęciach są żywo zainteresowani językiem i kulturą polską, a każde zadanie/zabawa powoduje rozbudzenie w nich uczucia radości i satysfakcji z nauki języka. Wszelkiego rodzaju gry i zabawy słowne (rebusy, rozsypanki sylabowe i literowe, memo, gramatyczne i ortograficzne potyczki i inne)  wykorzystywane podczas zajęć kształcą i rozwijają w dzieciach sprawności językowe w zakresie recepcji (rozumienie ze słuchu, czytanie) i produkcji (mówienie i pisanie).
Zajęcia są ponadto fantastyczną możliwością poznania się:) Dzieci świetnie się uzupełniają i pomagają sobie wzajemnie.
O czym to świadczy? Przede wszystkim o tym, że wspólna nauka przez zabawę sprzyja wzmacnianiu wiary we własne siły i możliwości.

Dla wspomnianych klas 2 i 3 dodatkowe zajęcia nauki języka polskiego prowadzi w naszej szkole p. Agnieszka Tarajkowska.