Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Język polski jako obcy

W naszej szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia nauki języka polskiego dla dzieci cudzoziemców jak i dzieci obywateli polskich, powracających z zagranicy. Są to wyjątkowe zajęcia, na których uczniowie bawią się językiem polskim, bo to pomaga im utrwalić poznane słowa i zagadnienia, a także zrozumieć to, co jeszcze nieznane. 
Przede wszystkim zajęcia:
- pomagają w przezwyciężaniu trudności związanych z opanowaniem języka polskiego,
- sprzyjają nabywaniu kompetencji językowych, umożliwiających porozumiewanie się w języku polskim przynajmniej w podstawowym zakresie,
- wspierają wszechstronny rozwój ucznia, zwłaszcza jego naturalnych zdolności, zainteresowań i możliwości w sferach: intelektualnej, psychicznej i moralnej.

Uczniowie z klas 2 i 3 uczestniczący już w takich zajęciach są żywo zainteresowani językiem i kulturą polską, a każde zadanie/zabawa powoduje rozbudzenie w nich uczucia radości i satysfakcji z nauki języka. Wszelkiego rodzaju gry i zabawy słowne (rebusy, rozsypanki sylabowe i literowe, memo, gramatyczne i ortograficzne potyczki i inne)  wykorzystywane podczas zajęć kształcą i rozwijają w dzieciach sprawności językowe w zakresie recepcji (rozumienie ze słuchu, czytanie) i produkcji (mówienie i pisanie).
Zajęcia są ponadto fantastyczną możliwością poznania się:) Dzieci świetnie się uzupełniają i pomagają sobie wzajemnie.
O czym to świadczy? Przede wszystkim o tym, że wspólna nauka przez zabawę sprzyja wzmacnianiu wiary we własne siły i możliwości.

Dla wspomnianych klas 2 i 3 dodatkowe zajęcia nauki języka polskiego prowadzi w naszej szkole p. Agnieszka Tarajkowska.